Združenie Dobrý pastier

Združenie Dobrý pastier bolo zaregistrované na ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 14.11.2002. Má právnu subjektivitu s pôsobnosťou na celom území SR. Pri naplňovaní cieľov združenie spolupracuje s kresťanskými cirkvami, kresťanskými organizáciami a kultúrnymi a vzdelávajúcimi inštitúciami.

Cieľom združenia je

Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt
Budovanie vzájomných vzťahov na základe sociálneho učenia katolíckej Cirkvi
Podpora športu detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov
Poskytovanie sociálnej pomoci
Rozvíjanie osobnosti mladých ľudí vytváraním podmienok a možností pre ich rast a sebarealizáciu
affordable-pricing.jpg

Prostriedky k naplneniu tohto cieľa sú

facilites.jpg

Aktivity doteraz podporené z príjmu dvoch percent vo farnosti Dobrého pastiera

Duchovné cvičenia, tábory, poznávacie a oddychové pobyty doma i v zahraničí, podpora rodinám a jednotlivcom v núdzi, úhrada časopisov pre farskú cirkevnú školu a škôlku, vystúpenia hudobných skupín a jednotlivcov pri farských jubileách a iných sviatkoch, podpora aktivít Centra voľného času, speváckych zborov vo farnosti, prestavba ihriska a množstvo iných akcií. Finančné prostriedky sú uvoľňované na základe požiadaviek a projektov predstaviteľov, školy, škôlky, CVČ a združenia.
facilites.jpg

Galéria podporených aktivít

Tlačivo pre darovanie 2% z dane

Na tomto mieste si môžete stiahnuť tlačivo na podporu farnosti Dobrého pastiera a darovať tak 2% z dane.